Priklop - WiFi

Enostavno si je poenostaviti interakcijo s hišo tako, da jo nadgradimo ali naredimo v smislu pametne hiše. Z Razumevanjem nekaj osnov postane nadgradnja v pametno hišo izziv in prijetno delo. 

Povezava krmilnikov in stikal v WiFi omrežje.

Pred uporabo:

- Telefon/tablica priključena na 2.4G WiFi s povezavo v splet
- razpolagam s pravim WiFi geslom in SSID imenom omrežja
- Telefon/tablica dostopata do APP trgovine ali Google Play-a
- Usmerjevalnik ni zaklenjen na določene MAC-naslove

Namestitev aplikacije na telefon in registracija računa:

- Prenesite EWelink aplikacijo iz APP trgovine ali Google Play-a in opravite registracijo računa.

Priklop krmilnika ali vtičnice:

- Skladno s shemo vezave priklopite krmilnik in/ali naprave/senzorje
- POZOR! Priklop naj izvede LE usposobljena oseba oz. Kvalificiran električar
- Vstavite pametno vtičnico v želen vtikač

Povezava vtičnice ali krmilnika s telefonom/tablico:

- Na telefonu/tablici se prijavite v prej registrirano aplikacijo EWlink
- Na vtičnici/krmilniku pritisnite „gumb“ in ga držite približno 7 sekund, da WiFi LED začne utripati po 3 krat v ponavljajočih se intervalih
- V Ewelink aplikaciji pritisnite ikono
                           
- Vnesite podatke o WiFi SSID-ju in geslo
- Poimenujte napravo
- Ko je WiFi LED stalno prižgan je naprava povezana v vaše WiFi omrežje in se vtičnice ali krmilnike lahko začne uporabljati.