Slovarček

"hiša na dlani, skrbi ob strani"

Originalna navodila in slovarček

Originalna navodila ter programska oprema eWelink vsebujejo nekaj tehničnih izrazov, ki smo jih poizkušali prevesti v uporabniku razumljivo razlago in sicer:

Inching/interlock/self-locking mode:

Self-locking mode - Ročni vklop/izklop
(uporabnik vklopi ali izklopi krmilnik ali napravo)

Interlock mode - preklapljanje med funkcijami
samodejni vklop naslednje funkcije izklopi prejšnjo funkcijo.

Inching mode - trenutni preklop, začasni preklop (npr: preklop za 1 sekundo)
Uporabnik vklopi/izklopi krmilnik, ki se po eni sekundi samodejno vrne v prejšnje stanje.

Scene - nabor
Nabor shranjenih ukazov, ki se izvršijo ob pritisku na ikono,

Smart scene - pametni nabor
Nabor pametnih shranjenih ukazov, ki se izvršijo ob izpolnitvi določenih pogojev (senzor temperature, vlage, itd.)