Stikala

Enostavno si je poenostaviti interakcijo s hišo tako, da jo nadgradimo ali naredimo v smislu pametne hiše. Z Razumevanjem nekaj osnov postane nadgradnja v pametno hišo izziv in prijetno delo. 

Uporaba vgradnih stikal / nadgradnja v pametna stikala

Z enostavno vgradnjo v električno omarico ali na DIN vodilo lahko klasično delovanje naprav nadgradimo v pametni način delovanja. Ne samo, da nam modili omogočajo oddaljen nadzor in krmiljenje ampak odvisno od naprave lahko le tem dodamo različne funkcionalnosti na primer:

- enostavno oddaljeno krmiljenje,
- merjenje porabe energije,
- časovnik,
- odštevalnik

Stikala

STIKALO POW R2 - Pametni števec porabe elektrike/časovnik/odštevalnik

- Vklop / izklop naprav na daljavo,
- Spremljanje porabe, toka in napetosti,
- Zgodovina meritev 100 dnevna dnevna/mesečna poraba energije,
- Zaščita pred preobremenitvijo (nastavljanje mejnih vrednosti izklopa),
- Merjenje porabe energije za določeno obdobje,
- Časovnik - Podpira 8 urnikov ali odštevalnikov, 
- Brezplačna iOS in Android eWeLink aplikacija,
- Deljenje: možnost so(uporabe) več oseb in različnih omejitev,
- Scena: upravljanje več vtičnic ali naprav sočasno,
- Pametna Scena: Vklop s strani drugih senzorjev (vlaga, temperatura...), 
- Glasovno upravljanje


STIKALO TH10/16 - Krmilnik z zaznavalom temperature in/ali vlage

- Vklop / izklop naprav na daljavo,
- Merjenje temperature in/ali vlage
- Časovnik - Podpira 8 urnikov ali odštevalnikov, 
- Brezplačna iOS in Android eWeLink aplikacija,
- Deljenje: možnost so(uporabe) več oseb in različnih omejitev,
- Scena: upravljanje več vtičnic ali naprav sočasno,
- Pametna Scena: Vklop s strani drugih senzorjev (vlaga, temperatura...), 
- Glasovno upravljanje


DRUGA STIKALA SONOFF


- Napredni pametni eno/dvo/štiri kanalni krmilniki in krmilniki
- Združuje nekatere funkcije S20, Pow R2
- Omogočajo napredno programiranje (CH4 R2)
- 5-24V DC ali 90-250 AC, odvisno od modelov

SONOFF DUAL - omogoča priklop dveh naprav sočasno
SONOFF BASIC - nudi osnovne funkcije oddaljenega nadzora in je manjši od ostalih stikal/krmilnikov
SONOFF RF - polek WiFi ima vgrajeno možnost komunikajije z RF daljinjskimi upravljalniki
SONOFF 4CH (PRO) - omogoča priklop in krmiljenje štirih naprav sočasno