Varnost

Varnost

Stikala

STIKALO POW R2 - Pametni števec porabe elektrike/časovnik/odštevalnik

- Varnost; zaščita pred preveliko porabo, če moč, napetost ali tok presežejo prednastavljene vrednosti.- Vklop / izklop naprav na daljavo,
- Spremljanje porabe, toka in napetosti,
- Zgodovina meritev 100 dnevna dnevna/mesečna poraba energije,
- Zaščita pred preobremenitvijo (nastavljanje mejnih vrednosti izklopa),
- Merjenje porabe energije za določeno obdobje,
- Časovnik - Podpira 8 urnikov ali odštevalnikov, 
- Brezplačna iOS in Android eWeLink aplikacija,
- Deljenje: možnost so(uporabe) več oseb in različnih omejitev,
- Scena: upravljanje več vtičnic ali naprav sočasno,
- Pametna Scena: Vklop s strani drugih senzorjev (vlaga, temperatura...), 
- Glasovno upravljanje


Print